11. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΨΥΓΕΙΑ
      ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
70. ΛΙΠΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΛΑΝΤΖΕΣ

ΚΩΔ. 11.70.1 TN/CD
Πλαστικός Λιποσυλλέκτης GM1E+07170
Χωρητικότητα 55 lt.
 
ΚΩΔ. 11.70.2  FM/CD
Απλός Ανοξείδωτος Λιποσυλλέκτης - Τύπος GT
 
ΚΩΔ. 11.70.3 FM/CD
Ανοξείδωτοι Αυτόματοι Μικροί Λιποσυλλέκτες - Grease Guardian

 
ΚΩΔ. 11.70.4 FM/CD
Λασποσυλλέκτης για Ιχθυοπωλείο - Τύπος ST
 
ΚΩΔ. 11.70.5 FM/CD
Προβλήματα από τα λίπη στην αποχέτευση
 
ΚΩΔ. 11.70.6 FM/TN
 
ΚΩΔ. 11.70.7 FM/TN
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ
 
 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΟΜΕΝΗ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
 
 

11. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΨΥΓΕΙΑ
      ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

 
matsakis.gr
Powered by Global CMS v3.1

Global Business Web Design