24. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ
4. ΚΟΥΖΙΝΕΣ - ΦΛΟΓΙΣΤΡΑ

ΚΩΔ. 24.4.1 NO
Φλόγιστρα Υγραερίου
Φλόγιστρα Υγραερίου Σειρά 70 (επιτραπέζια)
Φλόγιστρα Κοντά Γενικής Χρήσεως

 
ΚΩΔ. 24.4.2 ΝΟ
Κουζίνες Υγραερίου
 
ΚΩΔ. 24.4.3 NO
Κουζίνες Ηλεκτρικές
 
ΚΩΔ. 24.4.4 ΝΟ
Κινέζικα Φλόγιστρα - WOK
 
ΚΩΔ. 24.4.5 NO
Εστίες Ηλεκτρικές
 
ΚΩΔ. 24.4.6 VT
Φλόγιστρα Υγραερίου
 
 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΟΜΕΝΗ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
 
 

24. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

 
matsakis.gr
Powered by Global CMS v3.1

Global Business Web Design