11. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΨΥΓΕΙΑ
      ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
48. ΨΥΓΕΙΑ ΠΑΓΚΟΙ ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ

ΚΩΔ. 11.48.1 NI
Ψυγείο Πάγκος Κατάψυξης
με ψυκτικό μηχάνημα και πόρτες G/N
Σειρά GN
Τύπος PA GN 089KF
Θερμοκρασία -8°C / -18°C
Τιμή 1.595,00€ + Φ.Π.Α.
 
ΚΩΔ. 11.48.2 NI
Ψυγείο Πάγκος Κατάψυξης
με ψυκτικό μηχάνημα και πόρτες G/N
Σειρά GN
Τύπος PA GN 140MF
Θερμοκρασία -8°C / -18°C
Τιμή 1.680,00€ + Φ.Π.Α.
 
ΚΩΔ. 11.48.3 NI
Ψυγείο Πάγκος Κατάψυξης
με ψυκτικό μηχάνημα και πόρτες G/N
Σειρά GN
Τύπος PA GN 185MF
Θερμοκρασία -8°C / -18°C
Τιμή 1.875,00€ + Φ.Π.Α.
 
ΚΩΔ. 11.48.4 NI
Ψυγείο Πάγκος Κατάψυξης
με ψυκτικό μηχάνημα και πόρτες G/N
Σειρά GN
Τύπος PA GN 230MF
Θερμοκρασία -8°C / -18°C
Τιμή 2.220,00€ + Φ.Π.Α.
 
ΚΩΔ. 11.48.5 NI
Ψυγείο Πάγκος Κατάψυξης
με ψυκτικό μηχάνημα και πόρτες G/N
Σειρά 60
Τύπος PA 60 089KF
Θερμοκρασία -8°C / -18°C
Τιμή 1.565,00€ + Φ.Π.Α.
 
ΚΩΔ. 11.48.6 NI
Ψυγείο Πάγκος Κατάψυξης
με ψυκτικό μηχάνημα και πόρτες G/N
Σειρά 60
Τύπος PA 60 140MF
Θερμοκρασία -8°C / -18°C
Τιμή 1.650,00€ + Φ.Π.Α.
 
ΚΩΔ. 11.48.7 NI
Ψυγείο Πάγκος Κατάψυξης
με ψυκτικό μηχάνημα και πόρτες G/N
Σειρά 60
Τύπος PA 60 185MF
Θερμοκρασία -8°C / -18°C
Τιμή 1.845,00€ + Φ.Π.Α.
 
ΚΩΔ. 11.48.8 NI
Ψυγείο Πάγκος Κατάψυξης
με ψυκτικό μηχάνημα και πόρτες G/N
Σειρά 60
Τύπος PA 60 230MF
Θερμοκρασία -8°C / -18°C
Τιμή 2.180,00€ + Φ.Π.Α.
 
ΚΩΔ. 11.48.9 NI
Συρταριέρα για Ψυγείο Πάγο Κατάψυξης
για όλη τη Σειρά 60
Τύπος SY 60 1212

 
ΚΩΔ. 11.48.10 NI
Σχάρα για Ψυγεία Πάγοι Κατάψυξης
για την Σειρά 60
Τύπος SX 60 00
 
ΚΩΔ. 11.48.11 NI
Στηρίγματα για Ψυγεία Πάγκοι Κατάψυξης
Σειρά 60
Τύπος ST 60 00

 
 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΟΜΕΝΗ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
 
 

11. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΨΥΓΕΙΑ
      ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

 
matsakis.gr
Powered by Global CMS v3.1

Global Business Web Design