11. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΨΥΓΕΙΑ
      ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
43. ΨΥΓΕΙΑ ΘΑΛΑΜΟΙ ΨΑΡΙΩΝ

ΚΩΔ. 11.43.1 NI
Ψυγείο Θάλαμος Ψαριών με στατική ψύξη
Τύπος TH PS 070K
Θερμοκρασία +2°C / +5°C
Τιμή 1.020€ + Φ.Π.Α.
 
ΚΩΔ. 11.43.2 NI
Ψυγείο Θάλαμος Ψαριών με στατική ψύξη
με 6 τελάρα PVC
Τύπος TH PS 070MT
Θερμοκρασία +2°C / +5°C
Τιμή 1.670€ + Φ.Π.Α.
 
ΚΩΔ. 11.43.3 NI
Ψυγείο Θάλαμος Ψαριών με στατική ψύξη
Τύπος TH PS 070M
Θερμοκρασία +2°C / +5°C
Τιμή 1.330€ + Φ.Π.Α.
 
ΚΩΔ. 11.43.4 NI
Ψυγείο Θάλαμος Ψαριών με στατική ψύξη
Τύπος TH PS 070M2
Θερμοκρασία +2°C / +5°C
Τιμή 1.430€ + Φ.Π.Α.
 
ΚΩΔ. 11.43.5 NI
Ψυγείο Θάλαμος Ψαριών με στατική ψύξη
Τύπος TH PS 140M
Θερμοκρασία +2°C / +5°C
Τιμή 1.850€ + Φ.Π.Α.
 
ΚΩΔ. 11.43.6 NI
Συρταριέρα για Ψυγείο Θάλαμο Ψαριών
Τύπος SY PS 05
 
ΚΩΔ. 11.43.7 NI
Σχάρα για Ψυγεία Θάλαμοι Ψαριών
Τύπος SX TH 00
 
ΚΩΔ. 11.43.8 NI
Στηρίγματα για την σειρά GN
Τύπος ST 80 00
 
 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΟΜΕΝΗ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
 
 

11. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΨΥΓΕΙΑ
      ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

 
matsakis.gr
Powered by Global CMS v3.1

Global Business Web Design