3. ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ / ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
    ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ - ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
    ΣΤΟΜΙΑ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
14. [DI] ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗΣ ΚΑΜΙΝΑΔΑΣ

ΚΩΔ. 3.14.1 DI
Εξαρτήματα Καμινάδας INOX CE 0432
INOX
 
ΚΩΔ. 3.14.2 DI
Σειρά HI LINE HALCO 0.5mm
Από Χαλκό 99,99%
ΧΑΛΚΙΝΑ
 
ΚΩΔ. 3.14.3 DI
Σειρά HI LINE COLOR 0.5 mm
ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΑ
 
ΚΩΔ. 3.14.4 DI
Σειρά STEEL GAS CE 0.4mm και 0.5mm
 
ΚΩΔ. 3.14.5 DI
Σειρά HI LINE GAS CE 0.4 mm και 0.5mm
 
ΚΩΔ. 3.14.6 DI
Σειρά HI LINE SHELL CE 0.4 mm και 0.5 mm
 
ΚΩΔ. 3.14.7 DI
Σειρά STEEL FIRE CE 0.4mm και 0.5mm
 
ΚΩΔ. 3.14.8 DI
Σειρά HI LINE CE 0.5 mm
Σειρά HI LINE CERAMIC CE 0.5 mm
Σειρά HI LINE SLIM CE 0.5mm
 
ΚΩΔ. 3.14.9 DI
Σειρά HI LINE PLUS CE 0.5 mm
 
 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΟΜΕΝΗ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
 
 

3. ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ / ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
    ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ - ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
    ΣΤΟΜΙΑ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

 
matsakis.gr
Powered by Global CMS v3.1

Global Business Web Design