3. ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ / ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
    ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ - ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
    ΣΤΟΜΙΑ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
12. AE - ΣΤΟΜΙΑ ΤΖΑΚΙΟΥ DKG

ΚΩΔ. 3.12.1 ΑΕ
Στόμια τζακιού από ανοδιωμένο αλουμίνιο
 
ΚΩΔ. 3.12.2 ΑΕ
Στόμια τζακιού από ανοδιωμένο αλουμίνιο
 
ΚΩΔ. 3.12.3 ΑΕ
Στόμια τζακιού από ανοδιωμένο αλουμίνιο
 
ΚΩΔ. 3.12.4 ΑΕ
Στόμια τζακιού από ανοδιωμένο αλουμίνιο
 
ΚΩΔ. 3.12.5 ΑΕ
Στόμια τζακιού από ανοδιωμένο αλουμίνιο
 
ΚΩΔ. 3.12.6 ΑΕ
Τύπος ΡΝ
Πλένουμ Μποξ για στόμια τύπου DKG
 
ΚΩΔ. 3.12.7 ΑΕ
Τύπος DKG-TEP-PN
Στόμιο - πλένουμ - λαιμός
με ορατές βίδες ή ελατήρια
 
ΚΩΔ. 3.12.8 ΑΕ
Τύπος FAE
Ειδικά Προϊόντα Τζακιού
Συστήματα Εξαγωγής Θερμού Αέρα Από Τζάκι
 
ΚΩΔ. 3.12.9 ΑΕ
Τύπος ATS
Ειδικά Προϊόντα Τζακιού
Σύστημα Μεταφοράς Αέρα Από Χώρο Σε Χώρο
 
ΚΩΔ. 3.12.10 ΑΕ
Τύπος MF-125
Ειδικά Προϊόντα Τζακιού
Ανεμιστήρας που παρεμβάλλεται σε μακρούς αεραγωγούς για να ενισχύσει την κυκλοφορία αέρα σε ενεργειακά τζάκια.
 
ΚΩΔ. 3.12.11 ΑΕ
Τύπος DAF-T
Ειδικά Προϊόντα Τζακιού
Ντάμπερ Κυκλικό
 
ΚΩΔ. 3.12.12 ΑΕ
Τύπος GTA
Ειδικά Προϊόντα Τζακιού
Στόμιο Μεταλλικό
 
 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΟΜΕΝΗ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
 
 

3. ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ / ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
    ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ - ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
    ΣΤΟΜΙΑ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

 
matsakis.gr
Powered by Global CMS v3.1

Global Business Web Design