6. ΜΟΤΕΡ ΚΑΙ ΠΤΕΡΩΤΕΣ
    ΓΙΑ ΨΥΞΗ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟ
33. [RM] ASYNCHRONOUS MOTORS

ΚΩΔ. 6.33.1 RM
Asynchronous Motor Series C
90mm Stator Sheet Diameter
 
ΚΩΔ. 6.33.2 RM
Asynchronous Motor Series D
110mm Stator Sheet Diameter
 
ΚΩΔ. 6.33.3 RM
Asynchronous Motor Series A
124mm Stator Sheet Diameter
 
ΚΩΔ. 6.33.4 RM
Asynchronous Motor Series E
125mm Stator Sheet Diameter
 
ΚΩΔ. 6.33.5 RM
Asynchronous Motor Series B
150mm Stator Sheet Diameter
 
ΚΩΔ. 6.33.6 RM
Asynchronous Motor Series H
200mm Stator Sheet Diameter
 
 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΟΜΕΝΗ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
 
 

6. ΜΟΤΕΡ ΚΑΙ ΠΤΕΡΩΤΕΣ
    ΓΙΑ ΨΥΞΗ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟ

 
matsakis.gr
Powered by Global CMS v3.1

Global Business Web Design