6. ΜΟΤΕΡ ΚΑΙ ΠΤΕΡΩΤΕΣ
    ΓΙΑ ΨΥΞΗ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟ
30. [EM] ELECTRIC MOTORS

ΚΩΔ. 6.30.1 EM
Electric Motor 52
 
ΚΩΔ. 6.30.2 EM
Electric Motor 82
 
ΚΩΔ. 6.30.3 EM
Electric Motor 82V
 
ΚΩΔ. 6.30.4 EM
Electric Motor 82UL - Impedence Protected
 
ΚΩΔ. 6.30.5 EM
Electric Motor 82UL - Thermal Protected
 
ΚΩΔ. 6.30.6 EM
Electric Motor 82 Pentavalente
 
ΚΩΔ. 6.30.7 EM
Electric Motor 83 Single Shaft
Start Condenser Motor
 
ΚΩΔ. 6.30.8 EM
Electric Motor 83 Single Shaft
Start Condenser Motor
 
ΚΩΔ. 6.30.9 EM
Electric Motor 83 Double Shaft
Start Condenser - One Speed Motor
 
ΚΩΔ. 6.30.10 EM
Electric Motor 101M
 
ΚΩΔ. 6.30.11 EM
Electric Motor 101T
 
ΚΩΔ. 6.30.12 EM
Electric Motor 102 - 3 Speed
Fan Coil Motor
 
ΚΩΔ. 6.30.13 EM
Electric Motor 102 - 6 Speed
Fan Coil Motor
 
ΚΩΔ. 6.30.14 EM
Electric Motor 122
Fan Coil Motor
 
 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΟΜΕΝΗ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
 
 

6. ΜΟΤΕΡ ΚΑΙ ΠΤΕΡΩΤΕΣ
    ΓΙΑ ΨΥΞΗ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟ

 
matsakis.gr
Powered by Global CMS v3.1

Global Business Web Design