1. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ /
    ΑΕΡΙΣΜΟΥ
34. CROSS FLOW FANS / TANGENTIAL BLOWERS

ΚΩΔ. 1.34.1 EI
Cross Flow Blowers
Διάμετροι 65mm και 70mm

 
ΚΩΔ. 1.34.2 ZA
Cross Flow Fans
60 έως 120 mm Διάμετρο

 
ΚΩΔ. 1.34.3 PN
Cross Flow Πτερωτές
Από 40 έως 160 mm Διάμετρο

 
ΚΩΔ. 1.34.4
LTG Tangential Fans - Air Flow 180°
 
ΚΩΔ. 1.34.5
LTG Tangential Fans - Air Flow 90°
 
ΚΩΔ. 1.34.6 GR
Tangential Cross Flow Fan L300
 
 

 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΟΜΕΝΗ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
 
 

1. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ /
    ΑΕΡΙΣΜΟΥ

 
matsakis.gr
Powered by Global CMS v3.1

Global Business Web Design