3. ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ / ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
    ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ - ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
    ΣΤΟΜΙΑ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
5. ΑΜΟΝΩΤΟΙ ΚΑΙ ΜΟΝΩΜΕΝΟΙ ΕΥΚΑΜΠΤΟΙ ΚΥΚΛΙΚΟΙ ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ

ΚΩΔ. 3.5.1 CCL
 
ΚΩΔ. 3.5.2 CCL
 
ΚΩΔ. 3.5.3 CCL
 
ΚΩΔ. 3.5.4 CCL
 
ΚΩΔ. 3.5.5 CCL
 
ΚΩΔ. 3.5.6 CCL
 
ΚΩΔ. 3.5.7 CCL
 
ΚΩΔ. 3.5.8 CCL
 
ΚΩΔ. 3.5.9 CCL
 
ΚΩΔ. 3.5.10 CCL
 
ΚΩΔ. 3.5.11 CCL
 
ΚΩΔ. 3.5.12 CCL
 
ΚΩΔ. 3.5.13 CCL
 
ΚΩΔ. 3.5.14 CCL
 
ΚΩΔ. 3.5.15 CCL
 
ΚΩΔ. 3.5.16 CCL
 
ΚΩΔ. 3.5.17 CCL
 
ΚΩΔ. 3.5.18 CCL
 
ΚΩΔ. 3.5.19 CCL
 
ΚΩΔ. 3.5.20 CCL
 
ΚΩΔ. 3.5.21 CCL
 
ΚΩΔ. 3.5.22 CCL
 
ΚΩΔ. 3.5.23 CCL
 
ΚΩΔ. 3.5.24 UG
Heavy Duty PVC Grit Hose Rigid
Uninsulated & Insulated
Flexible - Rigid Circular Air Ducts
Ιδανικό για αναρρόφηση, εκτόνωση λειαντικά ορυκτών, άμμων, χαλίκι, τσιμέντο, σκόνες, ροκανίδια, κλπ.
 
ΚΩΔ. 3.5.25 DR
Exhaust Ducts
 
ΚΩΔ. 3.5.26 DR
Fume Exhaust
 
ΚΩΔ. 3.5.27 DR
Marine Exhaust
 
ΚΩΔ. 3.5.28 DR
Mine Ventilation
 
ΚΩΔ. 3.5.29 DR
Paint Booth Ducts
 
ΚΩΔ. 3.5.30 DR
Semi-Rigid Ducting
 
ΚΩΔ. 3.5.31 DR
Server Room Cooling
 
 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΟΜΕΝΗ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
 
 

3. ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ / ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
    ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ - ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
    ΣΤΟΜΙΑ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

 
matsakis.gr
Powered by Global CMS v3.1

Global Business Web Design