10. ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΕΣ ΤΖΑΚΙΟΥ
      ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΤΖΑΚΙΟΥ
ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ ΤΖΑΚΙΟΥ
ΑΕΡΟΘΕΡΜΑ ΤΖΑΚΙΟΥ
ΣΤΟΜΙΑ ΤΖΑΚΙΟΥ
1. ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΤΖΑΚΙΟΥ

ΚΩΔ. 10.1.1 SI
Τύπος MSV1
Απόδοση 435 m3/h
Ισχύς 120 W
Είσοδος Πλέγμα - Έξοδος Φλάντζα

 
ΚΩΔ. 10.1.2 SI
Τύπος MSV2
Απόδοση 435 m3/h
Ισχύς 120 W
Είσοδος Πλέγμα - Έξοδος Λαιμός Διαμέτρο 100mm

 
ΚΩΔ. 10.1.3 SI
Τύπος MSV3
Απόδοση 435 m3/h
Ισχύς 120 W
Είσοδος Λαιμός Διαμ. 100mm - Έξοδος Λαιμός Διαμ. 100mm

 
ΚΩΔ. 10.1.4 SI
Τύπος MSVD
Απόδοση 435 m3/h
Ισχύς 120 W
Είσοδος με ενσωματωμένο Ντάμπερ ρύθμισης παροχής αέρα - Έξοδος Φλάντζα

 
ΚΩΔ. 10.1.5 SI
Τύπος MSV4
Μονής Αναρρόφησης
Παροχή 700 m3/h
Ισχύς 220 W
Είσοδος Πλέγμα - Έξοδος Φλάντζα
 
ΚΩΔ. 10.1.6 SI
Τύπος MSV5
Μονής Αναρρόφησης
Παροχή 285 m3/h
Ισχύς 85 W
Είσοδος Πλέγμα - Έξοδος Φλάντζα
 
ΚΩΔ. 10.1.7 SI
Τύπος MSV6
Μονής Αναρρόφησης
Παροχή 195 m3/h
Ισχύς 41 W
Είσοδος Πλέγμα - Έξοδος Φλάντζα
 
ΚΩΔ. 10.1.8 SI
Τύπος MSV7
Μονής Αναρρόφησης
Παροχή 81 m3/h
Ισχύς 32 W
Είσοδος Πλέγμα - Έξοδος Φλάντζα
 
ΚΩΔ. 10.1.9 SI
Τύπος EF-B (βασικός τύπος)
Διπλής Αναρρόφησης
Παροχή 970 m3/h
230V/50Hz - 150W

 
ΚΩΔ. 10.1.10 SI
Τύπος EF-L (100 - 120 - 140 mm Διαμ. Λαιμού)
Διπλής Αναρρόφησης
Παροχή 970 m3/h
230V/50Hz - 150W

 
ΚΩΔ. 10.1.11 SI
Τύπος EF-F1-L (100 - 120 - 140 mm Διαμ. Λαιμού)
Διπλής Αναρρόφησης
Παροχή 970 m3/h
230V/50Hz - 150W

 
ΚΩΔ. 10.1.12 SI
Τύπος EF-U-G
Διπλής Αναρρόφησης
Παροχή 970 m3/h
230V/50Hz - 150W
Σε κουτί για εξωτερική τοποθέτηση με 2 στόμια εισόδου και βάσεις στήριξης

 
ΚΩΔ. 10.1.13 SI
Τύπος EF-U-L (100 - 120 - 140 mm Διαμ. λαιμού)
Διπλής Αναρρόφησης
Παροχή 970 m3/h
230V/50Hz - 150W
Σε κουτί με 2 λαιμούς εισόδου και φλάντζα στην έξοδο

 
ΚΩΔ. 10.1.14 SI
Τύπος EF-S
Διπλής Αναρρόφησης
Παροχή 495 m3/h
230V/50Hz - 87W

 
ΚΩΔ. 10.1.15 SI
Τύποι EF και EF-S σε ηχομονωμένο κιβώτιο F/S
Διπλής Αναρρόφησης
EF = 970 m3/h - 230V/50Hz - 150W
EFS = 495 m3/h - 230V/50Hz - 87W

 
ΚΩΔ. 10.1.15.B SI
Διαστάσεις και Χαρακτηριστικές Καμπύλες
EF & EF-S
 
ΚΩΔ. 10.1.16 SI
Εξαεριστήρας Τζακιού 20W 160m3/h (frame fans)

 
ΚΩΔ. 10.1.17 SI
Εξαεριστήρας Τζακιού 20W 160m3/h (frame fans) & με Γραμμικό Στόμιο

 
ΚΩΔ. 10.1.18 SI
Στόμιο γραμμικό 15 x 15 cm

 
ΚΩΔ. 10.1.19 SI
Στόμιο γραμμικό 15 x 15 cm με ντάμπερ

 
ΚΩΔ. 10.1.20 SI
Cross Flow
Διάμετρο Φτερωτής 60 mm
Μήκος Φτερωτής 125 mm - Παροχή 120 m3/h
Mήκος Φτερωτής 180 mm - Παροχή 160 m3/h
Μήκος Φτερωτής 300 mm - Παροχή 290 m3/h

 
ΚΩΔ. 10.1.21 K
Σχεδιάγραμμα προσαγωγής αέρα σε τζάκι
 
ΚΩΔ. 10.1.22 Κ
Σχεδιαγράμματα Τοποθέτησης Ανεμιστήρων σε Τζάκια
 
ΚΩΔ. 10.1.23 SA
Ανεμιστήρες φυγοκεντρικοί Σουηδίας
Από 396 m3/h έως 2980 m3/h
Κατόπιν παραγγελίας
 
ΚΩΔ. 10.1.24 SA
Φυγοκεντρικοί Εξαεριστήρες / Ανεμιστήρες EBM
Κατόπιν παραγγελίας
 
ΚΩΔ. 10.1.25 TL
Centrifugal Blowers
ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
Κατόπιν παραγγελίας 100 τεμαχίων
TRIAL
Recommended
 
ΚΩΔ. 10.1.26 TL
Cross-Flow Blowers
ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
Κατόπιν παραγγελίας 100 τεμαχίων
TRIAL
Recommended
 
ΚΩΔ. 10.1.27 TL
Smoke Extractor Centrifugal Fan Series CAF
Max. Amb. Temp. 90°C
ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
Κατόπιν παραγγελίας 100 τεμαχίων
TRIAL
Recommended
 
ΚΩΔ. 10.1.28 TL
Dual Inlet Centrifugal Fans Series CAD
ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
Κατόπιν παραγγελίας 100 τεμαχίων
TRIAL
Recommended
 
ΚΩΔ. 10.1.29 ΕΙ
Centrifugal Blowers
EMMEVI
Κατόπιν παραγγελίας 100 τεμαχίων
 
ΚΩΔ. 10.1.30 ΕΙ
Cross-Flow Fans
EMMEVI
Κατόπιν παραγγελίας 100 τεμαχίων
 
ΚΩΔ. 10.1.31 SO
AB18970
SOFASCO AC & DC Blowers
35 διαφορετικοί τύποι
Made in U.S.A.
Κατόπιν παραγγελίας
 
ΚΩΔ. 10.1.32 SO
SOFASCO AC & DC
Cross Flow Fans
55 διαφορετικοί τύποι
Made in U.S.A.
Κατόπιν παραγγελίας
 
ΚΩΔ. 10.1.33 SO
Fan Division
SOFASCO AC & DC Axial Fans
Made in U.S.A.
Κατόπιν παραγγελίας
 
ΚΩΔ. 10.1.34 SO
Fan Division
SOFASCO AC & DC Axial Fans
Made in U.S.A.
Κατόπιν παραγγελίας
 
ΚΩΔ. 10.1.35 K
KOS-001 - 150 m3/h
KOS-002 - 300 m3/h
Μοτέρ εκτός ροής αέρος - Euro Motors
Πτερωτή Σιρόκο - TRIAL

 
ΚΩΔ. 10.1.36 K
CAA-10B - 190 m3/h
Μοτέρ εκτός ροής αέρος
Πτερωτή Σιρόκο
TRIAL

 
ΚΩΔ. 10.1.37 K
VCE-12R Με 260 m3/h ή με 300 m3/h
Μοτέρ εξωτερικού ρότορα
Πτερωτή Σιρόκο - TRIAL

 
ΚΩΔ. 10.1.38 K
CAA-07-003 με 73 m3/h
Μοτέρ εκτός ροής αέρος
Μοτέρ εξωτερικού ρότορα
Πτερωτή Σιρόκο
TRIAL

 
ΚΩΔ. 10.1.38.Β  Κ
CAA-10B με 190 m3/h
TRIAL

 
ΚΩΔ. 10.1.39 K
VCE-12R Με 260 m3/h ή με 300 m3/h
VCE-14-H15R Με 420 m3/h ή με 550 m3/h
Μοτέρ εκτός ροής αέρος
Μοτέρ εξωτερικού ρότορα
Πτερωτή Σιρόκο - TRIAL

 
ΚΩΔ. 10.1.40 K
FRF2C - FRF4C
CBM/2 - CBM/4
Από 270 m3/h έως 1100 m3/h
Μοτέρ εκτός ροής αέρος
Μοτέρ εξωτερικού ρότορα
Πτερωτή Σιρόκο

 
ΚΩΔ. 10.1.40.Β Κ
Σειρά CBM small Διπλής Αναρρόφησης
Μοτέρ με 2 ή 4 ή 6 πόλων

 
ΚΩΔ. 10.1.40.C Κ
Σειρά CBM small Μονής Αναρρόφησης
Μοτέρ με 2 ή 4 πόλων

 
ΚΩΔ. 10.1.41 K
Από 425 m3/h έως 900 m3/h
Σειρά FRB
Με φτερωτή οπισθίας κλίσεως
Μοτέρ 2 και 4 πόλοι

 
ΚΩΔ. 10.1.42 CZ
Coprel Centrifugal Blowers
 
ΚΩΔ. 10.1.43 TL
Smoke Extractor Centrifugal Fan
Model CAF15Y-012BF
Max. Amb. Temp. 90°C
Max. T of flow medium 280°C
Recommended
 
ΚΩΔ. 10.1.44 TL
Smoke Extractor Centrifugal Fan
Model CAF15Y-001F
Max. Amb. Temp. 90°C
Max. T of flow medium 280°C
 
ΚΩΔ. 10.1.45 TL
Forward Curved Centrifugal Fan
Model CAA10C-013
Max. Amb. Temp. 100°C
Max. T of flow medium 100°C
Free Air Flow 172 m3/h
Recommended
 
ΚΩΔ. 10.1.46 FD
Φυσητήρες Τζακιού Fandis
 
 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΟΜΕΝΗ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
 
 

10. ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΕΣ ΤΖΑΚΙΟΥ
      ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΤΖΑΚΙΟΥ
ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ ΤΖΑΚΙΟΥ
ΑΕΡΟΘΕΡΜΑ ΤΖΑΚΙΟΥ
ΣΤΟΜΙΑ ΤΖΑΚΙΟΥ

 
matsakis.gr
Powered by Global CMS v3.1

Global Business Web Design