1. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ /
    ΑΕΡΙΣΜΟΥ
35. ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ ΑΕΡΙΣΜΟΥ

 
SA/pl2011
1.  Έλεγχος του διοξειδίου του άνθρακα
 
Ο έλεγχος ενός συστήματος απαγωγής αέρα μέσω CO2 είναι μια καλή εναλλακτική πρόταση όταν απαιτείται ο έλεγχος της μεταβλητής και οικονομικής λειτουργίας του ανεμιστήρα και συναντάται σε εφαρμογές χώρων όπου οι ανθρώπινη παρουσία είναι μεταβλητή.  Οι ανεμιστήρες δουλεύουν σε χαμηλή ταχύτητα όταν ο αριθμός των ατόμων είναι μικρός και οι ταχύτητά τους αυξάνεται όταν το πλήθος των ατόμων στο χώρο αυξηθεί αντίστοιχα.
 
    Παραδείγματα εφαρμογής:
    -  Εμπορικοί χώροι και εμπορικά καταστήματα με μεγάλο πλήθος πελατών.
    -  Αίθουσες συνεδριάσεων, θέατρα, κινηματογράφοι κλπ.
    -  Γυμναστήρια, εκπαιδευτικά κέντρα.
 
 
2.  Έλεχγος κίνησης RIP
 
Ο έλεγχος ενός συστήματος απαγωγής αέρα μέσω ενός αισθητήρα κίνησης είναι μια καλή εναλλακτική πρόταση όταν απαιτείται η λειτουργία του ανεμιστήρα να μεταβάλλεται μεταξύ της μεγάλης και της μικρής ταχύτητας και συνιστάται σε εφαρμογές χώρων όπου η ανθρώπινη παρουσία δεν είναι συνεχής.  Οι ανεμιστήρες δουλεύουν συνέχεια στην χαμηλή ταχύτητα και όταν ο αισθητήρας κίνησης ενεργοποιηθεί με την παρουσία ατόμων τότε αυτόματα ο ανεμιστήρας δουλεύει στην μεγάλη ταχύτητα.
 
    Παραδείγματα εφαρμογής:
    -  Εστιατόρια.
    -  Εμπορικά καταστήματα.
    -  Αίθουσες συνεδριάσεων, θέατρα, κινηματογράφοι, κλπ.
    -  Δημόσιες τουαλέτες και αποδυτήρια.
    -  Γυμναστήρια, εκπαιδευτικά κέντρα, κέντρα αδυνατίσματος.
 
 
3.  Έλεγχος υγρασίας
 
Σε συγκεκριμένες εφαρμογές ο σκοπός ενός συστήματος απαγωγής αέρα είναι να εγγυηθεί ότι η υγρασία σε ένα χώρο δεν θα φτάσει σε υψηλό επίπεδο. Υπάρχουν διάφορες μέθοδοι διαθέσιμες και συνήθως ο έλεγχος της λειτουργίας του ανεμιστήρα μέσω αισθητήρα υγρασίας είναι συχνά καλή εναλλακτική πρόταση για την κάλυψη μιας τέτοιας απαίτησης. Οι ανεμιστήρες δουλεύουν σε χαμηλή ταχύτητα όταν η υγρασία είναι σε χαμηλό επίπεδο και η ταχύτητα τους αυξάνεται όταν το επίπεδο υγρασίας είναι πολύ υψηλό, συντηρώντας το επίπεδο χαμηλά και εξοικονομώντας ενέργεια στην όλη λειτουργία.
 
    Παραδείγματα εφαρμογής:
    -  Χώροι αποδυτηρίων.
    -  Χώροι και καταστήματα πλυντηρίων.
    -  Καθαριστήρια.
    -  Κέντρα αδυνατίσματος, χώροι spa και λουτρών.
    -  Βιβλιοθήκες, χώροι αποξήρανσης τυριών, κελάρια, αποθήκες, κλπ.
 
 
4.  Έλεγχος χρόνου
 
Σε εφαρμογές όπου είναι γνωστό προκαταβολικά η ώρα που θα χρησιμοποιηθεί ο 
χώρος ή τι ώρα συνήθως υπάρχει μεγαλύτερη συνάθροιση ατόμων και πόσα
άτομα, η χρήση χρονοδιακόπτη για τον έλεγχο της λειτουργίας του συστήματος
απαγωγής αέρα είναι μια εξαιρετική εναλλακτική πρόταση. Ο χρονοδιακόπτης 
ρυθμίζεται έτσι ώστε οι ανεμιστήρες να δουλεύουν στην υψηλή ταχύτητα όταν ο
χώρος λειτουργεί ή έχει πολλά άτομα και στη χαμηλή όταν ο χώρος δεν 
χρησιμοποιείται ή όταν έχει λίγα άτομα.
 
   Παραδείγματα εφαρμογής:
   - Μεγάλες σάλες εστιατορίων και κέντρα διασκέδασης.
   - Εμπορικά καταστήματα, γραφεία.
   - Θέατρα, κινηματογράφοι.
   - Αίθουσες συνεδριάσεων, παραστάσεων, σχολεία, κυλικεία, παιδικοί σταθμοί.
 
 
5. Έλεγχος ορισμένου χρόνου
 
Ο έλεγχος του αερισμού με ένα απλό χρονοδιακόπτη ορισμένου χρόνου 
είναι ο πιο απλός και οικονομικός τρόπος για την κάλυψη μιας συγκεκριμένης 
απαίτησης αερισμού, η οποία όμως μπορεί να εξοικονομεί ενέργεια στη
λειτουργία. Μέσω ενός χρονοδιακόπτη ο έλεγχος και η αλλαγή των 
ταχυτήτων επιτυγχάνεται χειροκίνητα. Με αυτόν τον τρόπο ο τελικός χρήστης
αποφασίζει πότε ο ανεμιστήρας θα δουλέψει στη μεγάλη ή στη μικρή
ταχύτητα.
 
   Παραδείγματα εφαρμογής:
   - Αίθουσες συνεδριάσεων, παραστάσεων, θέατρα, κινηματόγραφοι, κλπ.
   - Χώροι γυμναστηρίων, αίθουσες εκπαιδευτηρίων, φροντιστήρια, κλπ.
 
 
6. Έλεγχος μέσω πίεσης
 
Ο μηχανικός εξαερισμός/αερισμός σε κατοικίες είναι κάτι που απαιτείται στη
σημερινή εποχή (κλειστά σπίτια), παρόλο που οι προτεινόμενη και πιο
ολοκληρωμένη λύση που κερδίζει συνεχώς μεγαλύτερο έδαφος είναι αυτή
με την χρήση εναλλάκτη ανάκτησης θερμότητας. Με στόχο την αποφυγή
διαφυγής βρώμικου αέρα σε άλλα σημεία της κατοικίας κατά τη λειτουργία
των απορροφητήρων ή της εστίας τζακιού λόγω υποπίεσης από τη
λειτουργία του αερισμού και αντίστροφα είναι απαραίτητος ο έλεγχος 
λειτουργίας του ανεμιστήρα απαγωγής μέσω αισθητηρίου πίεσης ώστε να
διατηρεί τους χώρους σε υπερπίεση.
 
   Παραδείγματα εφαρμογής:
   - Κατοικίες και χώροι με απορροφητήρες.
   - Χώροι συνεδρίων και παρόμοιοι χώροι με διαφράγματα αυτονομίας.
   - Κατοικίες, σαλε, μικρά εστιατόρια, καφέ και χώροι με χοάνες 
     απαγωγής ή εστίες τζακιών σε κοινους χώρους.
 
 
7.  Έλεγχος μέσω θερμοκρασίας
 
Εξοικονόμηση ενέργειας μπορεί να πραγματοποιηθεί και μέσω 
θερμοκρασιακού ελέγχου της λειτουργίας του ανεμιστήρα σε πολλές
εφαρμογές, ειδικά όπου επικρατεί ζέστη από τη λειτουργία διαφόρων
μηχανημάτων, συσκευών και παραγωγικών διαδικασιών.
 
   Παραδείγματα εφαρμογής:
   - Μηχανοστάσια, λεβητοστάσια, βιομηχανικοί χώροι.
   - Χώροι υπολογιστών, χώροι μετασχηματιστών, κλπ.
 
 
8.  Σύνδεση με BMS (Building Management Systems)
 
Όλο και πιο πολλοί άνθρωποι αντιλαμβάνονται τα πλεονεκτήματα
του Κεντρικού έλεγχου Κτιριακών Συστημάτων (BMS). Εύκολες 
και προσβάσιμες πληροφορίες αυξάνουν την ευελιξία λειτουργίας
και μειώνουν τα λειτουργικό κόστος και κόστος συντήρησης. 
Με τις προτεινόμενες διατάξεις έλεγχου υπάρχουν πολλές δυνατότητες
σύνδεσης με ένα σύστημα BMS. Με αυτό τον τρόπο παίρνουμε
πληροφορίες, alarm και υπάρχει η δυνατότητα αλλαγής της 
ταχύτητας του ανεμιστήρα απομακρυσμένα μέσω των δεδομένων
επικοινωνίας. Η πιο απλή μέθοδος είναι η σύνδεση του μεταγωγέα
στροφών του ανεμιστήρα και τις προστασίας του ανεμιστήρα, σε 
προγραμματιζόμενο ψηφιακό ρυθμιστή με κάρτα επικοινωνίας.
Το alarm θα συνδεθεί στην ψηφιακή είσοδο του ρυθμιστή και από
την ψηφιακή έξοδό του αλλάζει τις στροφές του ανεμιστήρα μέσω
επαφής.  Αισθητήρες με διάφορα σήματα συνδέονται με την αναλογική
ή ψηφιακή είσοδο και ο έλεγχος και η αλλαγή της ταχύτητας του 
ανεμιστήρα γίνεται μέσω εντολών του λογισμικού.
 
   Ηλεκτρική σύνδεση:
   Σημειώνεται ότι οι τριφασικοί ανεμιστήρες πρέπει να συνδεθούν με
   την προστασία κινητήρα STDT 16, εκτός του μετασχηματιστή RTRDU,
   για να δίνει σήμα συναγερμού (alarm).
 
 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΟΜΕΝΗ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
 
 

1. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ /
    ΑΕΡΙΣΜΟΥ

 
matsakis.gr
Powered by Global CMS v3.1

Global Business Web Design