1. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ /
    ΑΕΡΙΣΜΟΥ
29. ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΕΣ ΧΕΙΡΟΣ

ΚΩΔ. 1.29.1 Κ
Στεγνωτήρας Χειρός
Τύπος SL 2002 Automatic Aluminium (αντιβανδαλιστικού τύπου)
Τιμή 248,00 Ευρώ
 
ΚΩΔ. 1.29.2 K
Στεγνωτήρας Χειρός
Τύπος SL-2002 BUTTON
Τιμή 189,00 Ευρώ
 
ΚΩΔ. 1.29.3 K
Στεγνωτήρας Χειρός
Τύπος SL-2002 AUTOMATIC
Τιμή 216,00 Ευρώ
 
ΚΩΔ. 1.29.4 K
Στεγνωτήρας Χειρός
Τύπος SL-2002 AUTOMATIC SILVER
Τιμή 256,00 Ευρώ
 
ΚΩΔ. 1.29.5 K
Στεγνωτήρας Χειρός
Τύπος SL-2008 BUTTON
Τιμή 151,00 Ευρώ
 
ΚΩΔ. 1.29.6 K
Στεγνωτήρας Χειρός
Τύπος SL-2008 AUTOMATIC
Τιμή 173,00 Ευρώ
 
ΚΩΔ. 1.29.7 K
Στεγνωτήρας Χειρός
Τύπος SL-2008 AUTOMATIC SILVER
Τιμή 266,00 Ευρώ
 
ΚΩΔ. 1.29.8 Κ
Στεγνωτήρας Χειρός
Τύπος FKHD-1800PL
Τιμή 98,00Ευρώ
 
ΚΩΔ. 1.29.9 Κ
Στεγνωτήρας Χειρός INOX
Τύπος FKHD-2500
Τιμή 200,00 Ευρώ
 
ΚΩΔ. 1.29.10 Κ
Στεγνωτήρας Χειρός
Τύπος ECOHAND
 
ΚΩΔ. 1.29.11 SI
Στεγνωτήρας Χεριών
Τύπος HD-101 Prepdry Stainless Steel
Τιμή 378,00 Ευρώ
 
ΚΩΔ. 1.29.12 SI
Στεγνωτήρας Χεριών
Τύπος HD-102 Ultradry SX Stainless Steel
Τιμή 474,00 Ευρώ
 
ΚΩΔ. 1.29.13 SI
Στεγνωτήρας Χεριών
Τύπος HD-103 Dryline Plus
Τιμή 163,00 Ευρώ
 
ΚΩΔ. 1.29.14 SI
Στεγνωτήρας Χεριών
Τύπος HD-104 Easy Dry Range
Τιμή 114,00 Ευρώ
 
ΚΩΔ. 1.29.15 SI
Στεγνωτήρας Χεριών
Τύπος HD-105 Easy Dry Plus Range
Τιμή 156,00 Ευρώ
 
ΚΩΔ. 1.29.16 SI
Στεγνωτήρας Χεριών
Τύπος HD-106 Turbodry White Automatic
Τιμή 540,00 Ευρώ
 
ΚΩΔ. 1.29.17 SI
Στεγνωτήρας Χεριών
Τύπος HD-107 Turbodry White Manual
Τιμή 520,00 Ευρώ
 
ΚΩΔ. 1.29.18 SI
Στεγνωτήρας Χεριών
Τύπος HD-108 Turbodry Chrome Automatic
Τιμή 610,00 Ευρώ
 
ΚΩΔ. 1.29.19 SI
Στεγνωτήρας Χεριών
Τύπος HD-109 Jet Dry
Τιμή 1.510,00 Ευρώ
 
ΚΩΔ. 1.29.20 SI
Στεγνωτήρας Χεριών
Τύπος MOD. E-88A
Τιμή 542,00 Ευρώ
 
ΚΩΔ. 1.29.21 SI
Στεγνωτήρας Χεριών
Τύπος MOD. E-88AC
Τιμή 608,00 Ευρώ
 
ΚΩΔ. 1.29.22 SI
Στεγνωτήρας Χεριών
Τύπος MOD. E-88AD
Τιμή 648,00 Ευρώ
 
ΚΩΔ. 1.29.23 SI
Στεγνωτήρας Χεριών
Τύπος MOD. M-96 PRIMA
Τιμή 213,00 Ευρώ
 
ΚΩΔ. 1.29.24 SI
Στεγνωτήρας Χεριών
Τύπος MOD. M-88A JUNIOR
Τιμή 218,00 Ευρώ
 
ΚΩΔ. 1.29.25 SI
Στεγνωτήρας Χεριών
Τύπος MOD. M-96A PRIMA
Τιμή 264,00 Ευρώ
 
ΚΩΔ. 1.29.26 SI
Στεγνωτήρας Χεριών
Τύπος MOD. M-99AC OPTIMA (BRIGHT)
Τιμή 402,00 Ευρώ
 
ΚΩΔ. 1.29.27 SI
Στεγνωτήρας Χεριών
Τύπος MOD. M-99 ACS OPTIMA (SATIN)
Τιμή 402,00 Ευρώ
 
 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΟΜΕΝΗ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
 
 

1. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ /
    ΑΕΡΙΣΜΟΥ

 
matsakis.gr
Powered by Global CMS v3.1

Global Business Web Design