1. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ /
    ΑΕΡΙΣΜΟΥ
21. ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΕΣ ΟΡΟΦΗΣ

ΚΩΔ. 1.21.1 SA
Εξαεριστήρες / Απορροφητήρες Οροφής
 
ΚΩΔ. 1.21.2 N
Εξαεριστήρες / Απορροφητήρες Οροφής
 
ΚΩΔ. 1.21.3 SA
Εξαεριστήρες / Απορροφητήρες Οροφής
 
ΚΩΔ. 1.21.4 SA
Εξαεριστήρες / Απορροφητήρες Οροφής
 
ΚΩΔ. 1.21.5 SA
Εξαεριστήρες / Απορροφητήρες Οροφής
 
ΚΩΔ. 1.21.6 LHG
Εξαεριστήρες / Απορροφητήρες Οροφής
Διάμετρο από 160 έως 1.000 mm
Παροχή 90 m3/h έως 50.000 m3/h
 
ΚΩΔ. 1.21.7 LHG
Εξαεριστήρες / Απορροφητήρες Οροφής
Από Διάμετρο 160 mm έως 1.000 mm
Παροχή από 90 m3/h έως 50.000 m3/h
 
ΚΩΔ. 1.21.8 SA
Εξαεριστήρες / Απορροφητήρες Οροφής
Roof Fan Type DHS 710DS-L
Item no. 36207
 
ΚΩΔ. 1.21.9 SA
Thermo Roof Fan Type DVV
 
ΚΩΔ. 1.21.10 Κ
Εξαεριστήρες Οροφής Αξονικού Τύπου
Σειρά HCTB - HCTT
 
ΚΩΔ. 1.21.11
DYNAIR Φυγοκεντρικοί Εξαεριστήρες Οροφής - FCP
Horizontal Discharge
Μεγέθη από 350 έως 900mm
έως 30.000 m3/h
 
ΚΩΔ. 1.21.12 
DYNAIR Φυγοκεντρικοί Εξαεριστήρες Οροφής - FCP-V
Vertical Discharge
Μεγέθη από 350 έως 900mm
έως 30.000 m3/h
 
 
86 διαφορετικοί τύποι
 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΟΜΕΝΗ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
 
 

1. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ /
    ΑΕΡΙΣΜΟΥ

 
matsakis.gr
Powered by Global CMS v3.1

Global Business Web Design