32. ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ/ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΕΣ ΥΨΗΛΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ

 
 
ΚΩΔ. 1.32.10 TV
TV/
VBS 1250...3150  
RADTYPEN 701, 702, 703, 704
AXIAL MIT MERIDIANBESCHLEUNIGUNG
MIT NACHLEITAPPARAT UND DRALLREGLER
ANTRIEB UBER KUPPLUNG
DRUCKBEREICH BIS 6000 PA
TEMPERATUR DES FORDERMEDIUMS DIS 250˚C
 
VBS 1250 to 3150
RAD TYPES 701, 702, 703, 704
AXIAL WITH MERIDIAN ACCELERATION
WITH  GUIDE VANE AND VANE CONTROLLER
DRIVE COUPLING
PRESSURE UP TO 6000 PA
TEMPERATURE OF  250˚C
 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΪΟΝ ΕΠΟΜΕΝΟ ΠΡΟΪΟΝ
 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΟΜΕΝΗ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
 
 

1. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ /
    ΑΕΡΙΣΜΟΥ

 
matsakis.gr
Powered by Global CMS v3.1

Global Business Web Design