5. ΑΜΟΝΩΤΟΙ ΚΑΙ ΜΟΝΩΜΕΝΟΙ ΕΥΚΑΜΠΤΟΙ ΚΥΚΛΙΚΟΙ ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ

 
 

ΚΩΔ. 3.5.31 DR

DR/

Server Room Cooling

Computers are intricate machines that must operate at cool temperatures in order to work without running into operating complications.  Unfortunately, computers produce a large amount of heat and server rooms compound that heat with the large volumes of CPUs placed in one central location.  A server room that overheats can cripple IT activity and result in a significant amount of data loss, which is why it is essential to have a proper server room cooling system installed.  We offer the right tools to install an efficient cooling and ventilation system.

A server room HVAC system is a great solution to keeping your server CPUs working cool and efficiently.  The CPU ducting system will work to bring in cool air and transfer out the hot air produced by the computers.  The server room HVAC system will allow you to maintain a steady temperature at all times and we offer the perfect CPU ducting products perfect for computer cooling applications.  Furthermore, by having a separate system of HVAC flexible ducting for your server room, you will be able to solely regulate the temperature dependent on the needs of the server's themselves, without needing to worry about outside factors that could affect building wide cooling systems.

 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΪΟΝ ΕΠΟΜΕΝΟ ΠΡΟΪΟΝ
 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΟΜΕΝΗ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
 
 

3. ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ / ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
    ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ - ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
    ΣΤΟΜΙΑ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

 
matsakis.gr
Powered by Global CMS v3.1

Global Business Web Design