5. ΑΜΟΝΩΤΟΙ ΚΑΙ ΜΟΝΩΜΕΝΟΙ ΕΥΚΑΜΠΤΟΙ ΚΥΚΛΙΚΟΙ ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ

 
 

ΚΩΔ. 3.5.30 DR

DR/

Semi-Rigid Ducting

Heavy-duty applications like chemical plant ventilation and automobile exhaust systems need flexible duct hoses that can withstand the abusive environment, extremes in heat, and corrosive chemicals.  For applications that require hoses to move with the needs of the operator and maintain their shape when needed, we offer several semi-rigid ducting hoses.  These self-supporting hose products are designed to be bent into position and remain in place to handle the demands of the job.  We have several semi-rigid hose products to meet the specific requirements of many heavy-duty applications.

A semi-rigid hose is ideal for applications that require flexibility and stability.  Our self-supporting hose products can be bent to send airflow in your desired direction without creating sharp bends that restricts airflow and there is no need for additional support.  This reduces labor hours and the amount of tools and contraption required to hold the exhaust system in place.  Once the rigid-ductwork is moved into place it will only move if bent and twisted into another direction.  These features all act to make semi-rigid ducting one of the most varied and versatile types of self-supporting hoses on the market, and it is frequently utilized by commercial, industrial, and residential entities.

 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΪΟΝ ΕΠΟΜΕΝΟ ΠΡΟΪΟΝ
 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΟΜΕΝΗ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
 
 

3. ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ / ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
    ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ - ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
    ΣΤΟΜΙΑ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

 
matsakis.gr
Powered by Global CMS v3.1

Global Business Web Design