5. ΑΜΟΝΩΤΟΙ ΚΑΙ ΜΟΝΩΜΕΝΟΙ ΕΥΚΑΜΠΤΟΙ ΚΥΚΛΙΚΟΙ ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ

 
 

ΚΩΔ. 3.5.29 DR

DR/

Paint Booth Ducts

Paint is arguably the most aesthetically important component of the majority of our modern day amenities.  The majority of these amenities are colored in what are known as "paint booths", in which paint booth ducts play an instrumental role.  Paint booths come in a variety of shapes and sizes, from large booths for painting automobiles to small-scale industrial enclosures.  Regardless of the application's size, it is essential that an efficient paint booth ventilation system be installed within the workroom.  If a paint booth does not have an adequate paint spray hose it could lead to poor work quality, serious health concerns for staff, and other industrial hazards.  We offer a large selection of flexible hoses that meet the demands of large and small painting applications.

A paint spray hose is an essential component for a paint booth because the chemicals that are found in paint can lead to serious health complications when inhaled by workers.  Paints, solvents, and reducers all generate hazardous vapors that can build p and remain in a room.  Ventilation systems are needed to remove these vapors and provide  a healthy working environment.  Our paint booth ducts come in a large variety of sizes to handle different levels of work.  We offer flexible hoses with internal diameter sizes from 1 inch up to 60 inches when custom ordered.  Since smaller hoses require less pressure to move materials and gases, flexible hoses with smaller diameters will be more useful as paint spray hose, while those of larger diameters are well-suited to act as paint booth ventilation pipes.

 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΪΟΝ ΕΠΟΜΕΝΟ ΠΡΟΪΟΝ
 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΟΜΕΝΗ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
 
 

3. ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ / ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
    ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ - ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
    ΣΤΟΜΙΑ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

 
matsakis.gr
Powered by Global CMS v3.1

Global Business Web Design