5. ΑΜΟΝΩΤΟΙ ΚΑΙ ΜΟΝΩΜΕΝΟΙ ΕΥΚΑΜΠΤΟΙ ΚΥΚΛΙΚΟΙ ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ

 
 

ΚΩΔ. 3.5.28 DR

DR/

Mine Ventilation

Mines (and the necessity of proper mine ventilation) remain a critically important part of the economy.  In fact, according to the United States Center for Disease Control, "in 2013, there were a total of 13,604 mining operations that reported mine operator employment."  This figure does not even include the thousands of additional mining operations thoughout the rest of the world.  However, underground mines are dangerous work environments filled with noxious contaminants which may include dust, diesel fumes, dirt particulates, and fumes, and gases released from the rocks.

These chemicals are spread through mine shafts by diesel engine exhausts, the blasting of explosives, and the ore body itself, which places harmful chemicals into the air.  As a result of these dangerous fumes, it is essential that a powerful, efficent, and durable mine ventilation system be in place to transfer out all of the hazardous fumes and replace them with a fresh supply of clean air.  We offer a wide range of mining hoses designed to keep this airflow moving to protect the health of mine workers and maintain the efficient operation of mine equipment.

 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΪΟΝ ΕΠΟΜΕΝΟ ΠΡΟΪΟΝ
 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΟΜΕΝΗ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
 
 

3. ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ / ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
    ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ - ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
    ΣΤΟΜΙΑ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

 
matsakis.gr
Powered by Global CMS v3.1

Global Business Web Design