5. ΑΜΟΝΩΤΟΙ ΚΑΙ ΜΟΝΩΜΕΝΟΙ ΕΥΚΑΜΠΤΟΙ ΚΥΚΛΙΚΟΙ ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ

 
 

ΚΩΔ. 3.5.27 DR

DR/

Marine Exhaust

Marine Exhaust systems are complicated machinery that utilize a combination of gas, air, and water.  Critical to the operation of virtually all ocean and seagoing vessels, marine exhaust is a procedure that should not be taken lightly and can even be hazardous if undergone incorrectly or without the proper precautions.  In the process of taking in salt water to cool down the exhaust fumes created by the engine, highly corrosive fumes and chemicals are created.  This unique combination of chemicals requires marine ducting to be resistant to exhaust fumes, the elements, and corrosive fumes.  We offer boat ventilation hoses designed to meet the many unique demands of marine exhaust systems.

As a general rule, marine exhaust systems are incredibly complex works of engineering.  Clamps, hoses, joints, mufflers, fiberglass, metal, and ceramics are often used in tandem to provide the ventilation of hazardous gasses that is required to make marine vessels useable.  If one component of this setup were to fail, the whole system would be put in jeopardy.  This is why it only makes sense to employ proper marine ducting that will not let you down, even in the most trying of circumstances.  To this effect, we offer several different kinds of marine exhaust ducts suitable for whatever challenges your specific situation may require.

 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΪΟΝ ΕΠΟΜΕΝΟ ΠΡΟΪΟΝ
 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΟΜΕΝΗ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
 
 

3. ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ / ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
    ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ - ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
    ΣΤΟΜΙΑ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

 
matsakis.gr
Powered by Global CMS v3.1

Global Business Web Design