5. ΑΜΟΝΩΤΟΙ ΚΑΙ ΜΟΝΩΜΕΝΟΙ ΕΥΚΑΜΠΤΟΙ ΚΥΚΛΙΚΟΙ ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ

 
 

ΚΩΔ. 3.5.26 DR

DR/

Fume Exhaust

Fume exhaust is one of the most important safety precuations in the modern world.  It goes without saying that the proper venting of fumes and gases in critical to the existence and success of industrial and commercial work spaces everywhere.  Overexposure to hazardous fumes and chemicals given off by industrial machinery can be ditrimental to workers' health and damaging to equipment.  Because of this, it is essential that an efficient fume extraction system be installed to ventilate harsh gasses from a work environment.  We offer a large selection of fume exhaust hoses that can ventilate dangerous chemicals, dust, elevated temperatures, and fumes to create a healthy and efficient work environment.  Our flex duct inventory includes hose products made from thermoplastics, silicone, neoprene, Nomex, stainless, aluminum and more to fit the specific requirements of fumes and chemicals emitted by industrial applications.

One example of breadth of industries that rely upon fume exhaust is that of laboratories and other research facilities.  These areas rely on complex systems of ventilation and gas transportation in order to maintain work place safety.  Fans in these places are generally connected to fume hoods to draw in contaminated air and chemicals.  The fans must move at high speeds in order to both extract that "bad" air, and refresh the facilities with clean, ambient area.  Ater being drawn in by the fans, fume exhaust is then transported to the aforementioned duct systems for dispersal and short-term storage before disposal.

 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΪΟΝ ΕΠΟΜΕΝΟ ΠΡΟΪΟΝ
 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΟΜΕΝΗ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
 
 

3. ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ / ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
    ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ - ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
    ΣΤΟΜΙΑ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

 
matsakis.gr
Powered by Global CMS v3.1

Global Business Web Design