5. ΣΤΟΜΙΑ ΤΖΑΚΙΟΥ - ΑΕ ΣΤΟΜΙΑ ΤΖΑΚΙΟΥ DKG

 
 

ΚΩΔ. 10.5.6 ΑΕ

ΑΕ/cat

Τύπος ΡΝ
Πλένουμ μποξ από γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα για στόμια τύπου DKG.  Με έναν ή περισσότερους, αν το επιτρέπουν οι διαστάσεις του πλένουμ, κυκλικούς λαιμούς.  Είναι δυνατή η ύπαρξη κενών (-Κ) στο πίσω μέρους του πλένουμ, αν το επιτρέπουν οι διαστάσεις του πλένουμ.  Για παράδειγμα:

  • ΡΝ-Ø_____     :  Με ένα κυκλικό λαιμό διαμέτρου.
  • ΡΝ-Ø_____-Κ  :  Με ένα κυκλικό λαιμο διαμέτρου Ø και μία ορθογωνική οπή.
  • ΡΝ2-Ø____     :  Με δύο κυκλικούς λαιμούς διαμέτρου Ø.
  • ΡΝ2-Ø____ -Κ :  Με δύο κυκλικούς λαιμούς διαμέτρου Ø και μία ορθογωνική οπή.

 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΪΟΝ ΕΠΟΜΕΝΟ ΠΡΟΪΟΝ
 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΟΜΕΝΗ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
 
 

10. ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΕΣ ΤΖΑΚΙΟΥ
      ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΤΖΑΚΙΟΥ
ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ ΤΖΑΚΙΟΥ
ΑΕΡΟΘΕΡΜΑ ΤΖΑΚΙΟΥ
ΣΤΟΜΙΑ ΤΖΑΚΙΟΥ

 
matsakis.gr
Powered by Global CMS v3.1

Global Business Web Design