1. ΑΞΟΝΙΚΟΙ ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΕΣ ΕΝΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ

 
 
ΚΩΔ. 1.1.15 VO


VO/w

Vostermans Ventilation  
http://ventilation.vostermans.com/
"specialist in air"

EMI axial fans

A wide range of products for ventilation in agricultural and industrial applications.  An axial fan, well known in the market for its quality and as a specific ventilation solution with its own, in-house manufactured, motor and stainless steel fan blades.

 • Stainless steel impellers for the panel and wall fans
 • Motor Insulation Class "F"
 • Aluminum motor housing and supports
 • Anti-corrosion coating on rotor and stator
 • Corrosion resistant parts and fasteners
 • Special sealed bearings with high temperature grease
 • The windings come standard with 3 insulation layers
 • Controllable capacity of the motor
 • Water resistant (UL 507-39 washdown duty)
 • 3 year warranty on EMI motors

Benefits:

 • Low energy consumption
 • All prts can be recycled
 • Low level of maintenance and long life cycle
 • Different varieties and mounting positions
 • Low noise level
 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΪΟΝ ΕΠΟΜΕΝΟ ΠΡΟΪΟΝ
 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΟΜΕΝΗ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
 
 

1. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ /
    ΑΕΡΙΣΜΟΥ

 
matsakis.gr
Powered by Global CMS v3.1

Global Business Web Design