1. ΑΞΟΝΙΚΟΙ ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΕΣ ΕΝΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ

 
 
ΚΩΔ. 1.1.14 VO


VO/w

Vostermans Ventilation  
http://ventilation.vostermans.com/
"specialist in air"

Multifan fans
A wide range of Multifan axial fan products for agricultural (greenhouse, pork, poultry, dairy) and industrial applications.  Axial fans of the Multifan series are known and valued for efficiency and trustworthiness.   Motors are produced in-house and the correct motor-impeller combination results in optimal performance.  Multifan products are well-known for consistent high quality, durability and longevity.

 • Applied materials meet the standard of Insulation Class "F"
 • Aluminum motor housing and support arms
 • Direct drive, TEAO electric motors
 • Corrosion resistant materials used
 • The windings are provided with 3 insulation layers
 • Operating temperature range -13°F / 104°F (-25°C / 40°C)
 • All motors meet the IP55 and UL 507 standard
 • 3 year warranty on Multifan motors

Benefits:

 • Low energy consumption
 • All parts can be recycled
 • Low level of maintenance and long life cycle
 • Different varieties and mounting positions
 • Low noise level
 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΪΟΝ ΕΠΟΜΕΝΟ ΠΡΟΪΟΝ
 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΟΜΕΝΗ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
 
 

1. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ /
    ΑΕΡΙΣΜΟΥ

 
matsakis.gr
Powered by Global CMS v3.1

Global Business Web Design