42. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ & ΤΡΟΠΟΙ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

 
 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΑ, ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ & ΤΡΟΠΟΙ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΗΨΗΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ

 • Οι παραγγελίες λαμβάνονται μόνο μέσω EMAIL ή FAX.
 • Στη συνέχεια σας αποστέλλουμε την αντίστοιχη Προσφορά με την αξία των προϊόντων και τον χρόνο παράδοσης.
 • Για να τεθεί σε ισχύ η παραγγελία σας είναι απαραίτητη η έγγραφη αποδοχή της προσφοράς από τη μεριά σας, με σφραγίδα και υπογραφή και η επιστροφή αυτής σε εμάς.
 • Η προσφορά και οι όροι (*) βρίσκονται σε ισχύ για 5 εργάσιμες ημέρες από την ημέρα της αρχικής της έκδοσης.  Μετά την παρέλευση της συγκεκριμένης περιόδου, η προσφορά ακυρώνεται χωρίς πρότερη προειδοποίηση.
  * (Η αρχική ημερομηνία παράδοσης αλλάζει κατ' αντίστοιχία με την ημερομηνία επιβεβαίωσης.)
 • Σε περίπτωση αλλαγής της παραγγελίας μετά την επιβεβαίωση της, απαιτείται ακύρωση όλης της παραγγελίας, και εκ νέου καταχώρηση της χωρίς εγγύηση διατήρησης της ημερομηνίας παράδοσης.
   

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

 • Για πελάτες εντός Αθηνών, η εταιρεία μεταφέρει χωρίς επιβάρυνση τα προϊόντα της αποκλειστικά και μόνο στις εγκαταστάσεις του πελάτη.
 • Ο πελάτης υποχρεούται να παρέχει το προσωπικό, που θα ξεφορτώσει και θα μεταφέρει τα προϊόντα από το φορτηγό της εταιρείας στις εγκαταστάσεις του.
 • Για την υπόλοιπη Ελλάδα η εταιρεία ΜΑΤΣΑΚΗΣ αναλαμβάνει την μεταφορά των προϊόντων της στα πρακτορεία επιλογής του πελάτη εντός Αθηνών.  Στη συνέχεια τα προϊόντα ταξιδεύουν με ευθύνη του πελάτη.
 • Για παραγγελίες μικρότερες των €300 οι οποίες παραδίδονται, είτε στην Αθήνα, είτε σε πρακτορεία θα υπάρχει επιβάρυνση €10 ανά παραγγελία.

 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

 • Προπληρωμή τοις Μετρητοίς.

  Προσοχή:
  • Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. και το ειδικό τέλος ανακύκλωσης για τις ηλεκτρικές συσκευές σύμφωνα με την κοινοτική οδηγία 2002/96/ΕΚ,2003/108/ΕΚ.
  • Για τα προϊόντα σε stock η πληρωμή θα πρέπει να έχει παραληφθεί από εμάς τουλάχιστον 3 εργάσιμες ημέρες πριν την ημερομηνία φόρτωσης, για τον σωστότερο προγραμματισμό των φορτώσεων.
  • Για την απροβλημάτιστη διεκπεραίωση της παραγγελίας σας, είναι απαραίτητο να αναφέρονται στην αιτιολογία κατάθεσης τα εξής στοιχεία:
   • Η επωνυμία στην οποία είναι καταχωρημένη η παραγγελία
   • Ο αριθμός Παραγγελίας (ή παραγγελιών) την οποία αφορά.

 

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

 • Ο χρόνος παράδοσης για τα ετοιμοπαράδοτα προϊόντα του καταλόγου είναι μέσα σε 5 εργάσιμες ημέρες από την επιβεβαίωση της παραγγελίας. 
 • Για την τήρηση του ακριβούς χρόνου παράδοσης απαιτείται η περαίωση των όρων πληρωμής της παραγγελίας 3 εργάσιμες ημέρες πριν την ημερομηνία παράδοσης.
 • Για οποιαδήποτε συνεννόηση η διευκρίνηση σχετικά με τις φορτώσεις των παραγγελιών σας επικοινωνήστε στέλνοντας EMAIL στην διεύθυνση:  info@matsakis.gr
 • Ο χρόνος παράδοσης αυτός, δεν ισχύει για περιόδους αιχμής και σε κάθε περίπτωση δεν δεσμεύει την εταιρεία.
 • Σε περίπτωση μη φόρτωσης της παραγγελίας μετά την παρέλευση της ημερομηνίας παράδοσης, η παραγγελία παραμένει σε ισχύ για χρονικό διάστημα 20 εργάσιμων ημερών με την προϋπόθεση ότι έχει υπάρξει σχετική ειδοποίηση από την μεριά σας.  Σε αντίθετη περίπτωση η παραγγελία ακυρώνεται χωρίς πρότερη ειδοποίηση.

 

ΕΓΓΥΗΣΗ

 • Η εταιρεία καλύπτει μόνο τα μηχανικά μέρη των προίόντων με εγγύηση 2 ετών.
 • Για να ισχύσει η εγγύηση, μαζί με το ανταλλακτικό που έχει υποστεί βλάβη, είναι απαραίτητο να μας αποστέλλεται και μια γραπτή αναφορά του προβλήματος η οποία θα περιλαμβάνει μια σύντομη περιγραφή καθώς και τον σειριακό αριθμό του προϊόντος.
 • Το προς αντικατάσταση ανταλλακτικό αποστέλλεται πάντα με χρέωση και μετά την επιστροφή του ελαττωματικού ανταλλακτικού εκδιδεται το πιστωτικό τιμολόγιο έπειτα από έλεγχο.
 • Η επιστροφή του ανταλλακτικού στην εταιρείας μας γίνεται πάντα με χρέωση του πελάτη και η αποστολή τους πρέπει να γίνει μέσα σε χρονικό διάστημα 30 ημερών από την βλάβη.
 • Σε περίπτωση υπέρβασης των 30 ημερών η επιστροφή δεν θα γίνεται δεκτή.

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ

Σε περίπτωση επιστροφής προϊόντων υπάρχει κόστος €40 πλέον ΦΠΑ ανά τεμάχιο.  Σε περίπτωση που το προϊόν φέρει φθορές θα υπάρχει επιπλέον συμπληρωματική χρέωση που θα προκύψει έπειτα από την κοστολόγηση των φθορών.

 

ΠΙΘΑΝΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Η πιθανή διάρκεια ζωής των προϊόντων της εταιρείας ΜΑΤΣΑΚΗΣ, όπως και η εξασφάλιση επάρκειας ανταλλακτικών ή και εξαρτημάτων που αφορούν σε αυτά για την καλή λειτουργία τους σύμφωνα με τον προορισμό τους, ορίζεται στα 15 έτη από τη στιγμή της διάθεσης του στην αγορά.

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Η εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει τις τιμές, χωρίς προειδοποίηση.

 

ΔΙΑΦΟΡΑ

Τα προϊόντα μας ανοξείδωτοι ψυχόμενοι θάλαμοι, ψυχόμενοι πάγκοι εργασίας, ψυγεία σαλατών και πίτσας, ανοξείδωτες κατασκευές μαγειρίων και άλλα, χρησιμοποιούνται ευρέως στην μαζική εστίαση και στο τομέα υπηρεσιών τροφοδοσίας σε σημεία όπως κουζίνες ξενοδοχείων και εστιατορίων, μαγειρεία νοσοκομείων κ.ο.κ.

Η εταιρεία ήδη από το 2004, πιστοποιήθηκε κατά το πρότυπο ISO 9001:2000 από το διεθνή οργανισμό τυποποίησης TUV CERT.

Ο σεβασμός στους πελάτες μας αποτελεί την κεντρική ιδέα του συστήματος αξιών που μας εμπνέουν, ενώ παράλληλα, ο σεβασμός στις αρχές της επιχειρηματικής ηθικής και της οικολογίας μας κινεί να βελτιώνουμε καθημερινά την αξιοπιστία των προϊόντων μας και το επίπεδο των υπηρεσιών που τα συνοδεύουν.

Τα προϊόντα μας διανέμονται με επιτυχία σε Ευρώπη, Ασία, Αφρική και Αυστραλία ενώ βασική μας φιλοδοξία είναι να προσφέρουμε στους ανα τον κόσμο πελάτες μας πραγματική υπεραξία για τα κεφάλαια που τοποθετούν στα προϊόντα μας.

 

ΕΓΓΥΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΥ ΧΑΛΥΒΑ AISI 304

Η εταιρεία μας εγγυάται τη χρήση ανοξείδωτου χάλυβα AISI 30418/8-10 σε όλες τις περιπτώσεις που αυτή αναφέρεται στα τεχνικά χαρακτηριστικά των προϊόντων της.   Αυτό το επιτυγχάνουμε με εξαντλητικούς ποιοτικούς ελέγχους στα πλαίσια του προτύπου διασφάλισης ποιότητας 9001:2000 αλλά και με την επιτόπια φασματοσκοπική ανάλυση όλων των εισερχομένων υλικών, με τη χρήση προηγμένου φασματογράφου.  Είναι άξιο αναφοράς, ότι ο συγκεκριμένος έλεγχος γίνεται, στην πλειονότητα των περιπτώσεων, μόνο σε εξειδικευμένα για το σκοπό αυτό κρατικά εργαστήρια και ότι, η εταιρεια επένδυσε στην παραπάνω τεχνολογία με γνώμονα την απόλυτη διασφάλιση της ποιότητας των πρώτων υλών που χρησιμοποιεί.

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΑ, ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ & ΤΡΟΠΟΙ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ .pdf (366kb)

 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΪΟΝ ΕΠΟΜΕΝΟ ΠΡΟΪΟΝ
 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΟΜΕΝΗ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
 
 

11. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΨΥΓΕΙΑ
      ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

 
matsakis.gr
Powered by Global CMS v3.1

Global Business Web Design